top of page

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

NÄVER - DET BERESTA MATERIALET

Producerad av Kerstin Sylwan och Bror Forslund

Utställningsperiod: 22 mars - 15 september 2024

Utställningen Näver - det beresta materialet är producerad av slöjdaren Bror Forslund och designern Kerstin Sylwan och finansierad av Region Halland.

Bror och Kerstin har samarbetat under några år med utgångspunkt i deras engagemang för ett material som förtjänar mer uppmärksamhet och användning än det haft på länge i Sverige.

Idén till Näver, det beresa materialet fick sin början när Bror berättade för Kerstin om de dekorerade burkar som finns på Upplandsmuseet. Något som antagligen kan härledas till vad en karolinsk soldat lärde sig under sin tid som krigsfånge i Ryssland. En liten ö av rysk ornamentik uppstod när soldaten återvände till sitt hem.

En annan berättelse som nävern bär på är den om kulturarv och hur det förändras, byggs om, och ibland är på väg att glömmas bort. Nävern har till skillnad från många andra material som slöjdare traditionellt har arbetat i inte inkorporerats i någon konstform eller i industri utanför slöjden. Det finns, med något enstaka undantag, ingen design, arkitektur eller konsthantverk där nävern har huvudrollen. Fram till nu.

MANNAME

Slöjdkollektivet GEA!

Utställningsperiod: 22 mars - 26 maj 2024

MANNAME är en utställning med traditionell och nyskapande duodji tillverkat av slöjdare från slöjdkollektivet GEA!

 

GEA! består av fem samiska slöjdare med olika områdestraditioner inom Sápmi. Att inspirera, stötta och låta glädjen i slöjdandet synas är grunden till deras samarbete.

 

MANNAME är ett nordsamiskt ord som kan jämföras med engelskans «going». Livet består av många resor och processer. Vi är alltid på väg, i ständig utveckling, mot drömmar och mål. Genom vår duodje i utställningen visar vi var vi kommer ifrån och vår väg vidare. Vi är på väg. Mii leat manname.

 

Bures boahtin! Buerie båeteme! Buorisboahtem! Välkommen!

Something In-Between

En utställning av taktilt hantverk av Laura Blake

Utställningsperiod: 22 mars - 26 maj 2024

"Vår hud är gränssnittet mellan våra inre och yttre världar"

- Neuroforskaren David J. Linden

 

Med hjälp av textilier och trä skapar Laura Blake abstrakta landskap som svar på ögonblick av vördnad i naturen. Dessa verk är fyllda med färg och upprepningar som väcker tankar på flora och fauna. Men, förutom det estetiska, är dessa stycken gjorda för att interagera med, och belönar nyfikna händer med lekfulla ytor och ljud.

 

Laura tror att det finns potential för anslutning och inkludering att låta publiken röra vid konst. När vi rör vid något har vi en omedelbar relation till processen för hur det kom till, och en påtaglig förståelse av själva föremålet. Taktilitet hjälper oss att relatera till vår omgivning, och genom inkvisition och lek, varandra.

 

Besökare på Something in-between kan uppleva arbete bara genom att vara i sin kropp. Detta utmanar det ofta exklusiva sättet vi ser på konst, beroende av vissa beteenden, och ofta läsningen av en akademisk text. Laura arbetar ofta med funktionsvarierad publik och konstnärer för vilka sensorisk upplevelse kan möjliggöra mer inkluderande kulturupplevelser. Den här utställningen visar verk skapade under flera år av Laura, inklusive hennes senaste projekt PLUSH, och aktuell forskning om att använda mer hållbara processer för att producera hennes taktila föremål.

 

I ett utrymme där material och människor möts, spänner Lauras arbete över konst, performance, hantverk och design. Men hon tror att det finns rikedom och möjligheter i denna gråzon, i detta Something in-between.

bottom of page