top of page

SLÖJD, FORM & HANTVERK

Norrbotten är ett län rikt på slöjd och hantverk. Det finns ett ökat intresse för Norrbottnisk slöjd och form där unika, lokalproducerade och hållbara verk, produkter och tjänster av hög kvalitet efterfrågas. Det är en del av regionens materiella och immateriella kulturarv med traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer. Vårt arbete är att ta tillvara och utveckla området både som kultur och näring.

Inom slöjdområdet finns utbildningsaktörer, museiverksamheter, stiftelser och ett rikt föreningsliv. Norrbottens läns Hemslöjdsförening är en aktiv part i föreningslivet och Nämnden för hemslöjdsfrågor är en viktig del av infrastrukturen då slöjdområdet saknar institutioner i länet. Det finns även ett utbrett hantverksintresse bland hobbyutövare där många har en gedigen hantverksskicklighet. I dagens digitala samhälle löses geografiska och fysiska gränser upp och den traditionella hemslöjden förenas med andra konstarter och influeras av nya rörelser. Det leder till uttrycksformer där traditionella formspråk och tekniker möter samtida och framtida skildringar.

Inom formområdet verkar Svensk Form Norrbotten som är en regionalförening till Svensk Form vars verksamhet utgår från regeringsuppdraget att främja svensk design.

VÅRT UPPDRAG

Slöjd- och formkonsulenten arbetar strategiskt och operativt för att stärka, främja och utveckla slöjd-, hantverks- och formområdet
i Norrbotten med fokus på slöjd, hantverk och småskalig design.

Att stärka barns och ungas möjligheter till slöjd och form och få utveckla den egna förmågan att skapa med händerna är en central del av verksamheten. Konsulenterna arbetar aktivt för att skapa fler mötesplatser för slöjd och form, genomföra kompetenshöjande insatser och aktiviteter som kommer professionella kulturskapare och hobbyutövare till del. Insatser som genomförs sker i samverkan med andra aktörer regionalt, interregionalt och nationellt.

REGION NORRBOTTEN VILL:

initiera och stötta insatser för pedagoger och handledare för att barn och unga i Norrbotten ska få fler möjligheter till att skapa med sina händer

synliggöra slöjd- och formområdets koppling till hållbar utveckling och stötta initiativ kring återbruk och hållbarhet

stötta initiativ som utforskar samtida uttryck och influenser inom slöjd och form

främja förutsättningarna för professionella slöjd- och formutövare att utvecklas och verka i länet

AKTÖRER I NORRBOTTEN

Slöjd- och formkonsulenter* | Norrbottens museum* | Ájtte – Svenskt fjäll och samemuseum | Norrbottens läns Hemslöjdsförening |

Sámi Duodji, Sameslöjd- stifelsen | Svensk Form Norrbotten | Kulturskolan i Jokkmokk | Studieförbund | Sámij åhpadusguovdásj, Samernas utbildningscentrum | Älvsby Folkhögskola | Professionella kulturskapare | Föreningar

*Ingår i kultursamverkansmodellen

bottom of page